3 lipca 2023 roku | 

3S Data Center z ISO/IEC 27017:2015 i ISO/IEC 27018:2019

Poznaj normy ISO w 3S DC

3S Data Center otrzymało przedłużenie certyfikatu ISO/IEC 27001:2013 do października 2025 roku. Dodatkowo, uzyskaliśmy dwa kolejne poziomy bezpieczeństwa chmurowego potwierdzone certyfikatami: ISO/IEC 27017:2015 oraz ISO/IEC 27018:2019.

Co to oznacza dla naszych Klientów?

Certyfikat ISO/IEC 27017:2015 jest standardem dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem informacji w chmurze komputerowej. Otrzymanie tego certyfikatu oznacza, że firma spełnia określone wymagania dotyczące ochrony informacji w chmurze i posiada odpowiednie procedury i kontrole w miejscu, aby zapewnić bezpieczeństwo danych klientów.

Certyfikat ISO/IEC 27017:2015

Certyfikat ISO/IEC 27018:2019 z kolei jest standardem dotyczącym ochrony danych osobowych w chmurze komputerowej. Otrzymanie tego certyfikatu oznacza, że firma spełnia określone wymagania dotyczące prywatności danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych w chmurze. Certyfikat ISO/IEC 27018:2019 wprowadza wytyczne dotyczące ochrony prywatności danych osobowych w kontekście usług chmurowych, które obejmują m.in.:

  • Zastosowania odpowiednich technik pseudonimizacji i szyfrowania danych osobowych w celu ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
  • Przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności, w tym zasadami przejrzystości, ograniczeniami celu przetwarzania i określonymi okresami retencji.
  • Stosowania procedur powiadamiania o naruszeniach danych osobowych i szybkiego reagowania na takie incydenty.
  • Przeglądy i kontrole w celu monitorowania i oceny skuteczności zastosowanych środków ochrony prywatności.

Certyfikat ISO/IEC 27018:2019

Przedłużony certyfikat ISO/IEC 27001:2013 jest standardem dotyczącym zarządzania bezpieczeństwem informacji. Otrzymanie tego certyfikatu oznacza, że firma spełnia określone wymagania dotyczące ochrony informacji, zarządzania ryzykiem oraz utrzymania ciągłości działania systemów informatycznych. Posiadanie certyfikatu ISO/IEC 27001:2013 świadczy o tym, że firma wprowadziła odpowiednie środki i procedury w celu zapewnienia skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji.

certyfikat ISO/IEC 27001:2013

3S Data Center spełnia również wymagania określone normą ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług kolokacji i hostingu.

Certyfikaty ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015 i ISO/IEC 27018:2019 zapewniają kompleksowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście usług chmurowych. Chcesz wiedzieć więcej o naszych rozwiązaniach chmurowych?

Zobacz Cloud2B

udostępnij

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu