5 korzyści z wdrożenia SD-WAN

Postępująca cyfryzacja kolejnych obszarów działalności organizacji, nie omija również usług sieciowych. Dotychczasowe rozwiązania stworzone zostały przede wszystkim do obsługi klasycznych obciążeń z własnych serwerowni lub scentralizowanych zasobów w data center. Współcześnie znaczna grupa aplikacji krytycznych dla biznesu jest rozproszona w chmurach wielu dostawców i dostępna po prostu przez Internet. Kluczowe staje się zatem zapewnienie odpowiedniej łączności z tym oprogramowaniem, już nie tylko pracownikom we własnej sieci lokalnej, ale również pracującym zdalnie lub z oddziałów. W takiej sytuacji, doświadczeni administratorzy sieci coraz częściej zwracają uwagę na technologię Software Defined – Wide Area Network. To innowacyjne rozwiązanie nie tylko upraszcza zarządzanie i obsługę sieci WAN, ale także zapewnia szereg realnych korzyści biznesowych.

Businessman working at laptop with charts vector illustration.

1. Lepsza wydajność. Wielu dostawców, jedna sieć.

Nie każdy ruch sieciowy jest jednakowy. Tradycyjne sieci MPLS, często wykorzystywane do budowy sieci rozległych i pozwalające na klasyfikacje ruchu, nie do końca sprawdzają się w dobie coraz większej ilości usług świadczonych przez Internet. Co więcej, dostęp do Internetu jest dziś tańszy, bardziej dostępny i szybszy – sprawdź Internet Standard – dzięki temu stworzona sieć SD-WAN będzie rozwiązaniem niezwykle elastycznym – dowiedz się więcej o SD-WAN. Technologia ta pozwala na dynamiczne tworzenie wielu opcji architektury sieci najlepiej dostosowanych do bieżących warunków, potrzeb czy możliwości operatorów jak i samej firmy. Elastyczność rozwiązania pozwala na zastosowanie gotowych szablonów konfiguracji usług i  urządzeń. Skraca to czas wdrożenia oraz zapewnia dokładność i powtarzalność gwarantując, że w każdej lokalizacji w sieci zostaną zaimplementowane te same reguły i polityki bezpieczeństwa – wcześniej gruntownie sprawdzone i przetestowane. Mechanizmy SD-WAN nadadzą odpowiednie priorytety aplikacjom i usługom krytycznym, a następnie umożliwią dostęp do nich najbardziej wydajną trasą – także przez Internet, jeżeli trzeba wykorzystując wszystkie dostępne łącza, również te używane wcześniej do protekcji. Ułatwia to jednoczesne działanie wielu aplikacji i ogranicza problemy związane z opóźnieniami i dostępnością, zwiększając tym samym produktywność pracowników i podnosząc ich zadowolenie.

Female IT specialist holds protection shield with lock vector illustration.

2. Bezpieczeństwo w SD-WAN.

Transformacja cyfrowa to miecz obosieczny. Choć z pewnością poprawia jakość pracy i elastyczność wykorzystania zasobów IT, może również narazić organizacje na wiele nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem. Ryzyko zwiększa sam fakt dostępu do zasobów przez sieć publiczną, w dodatku praktycznie za pomocą dowolnego urządzenia – coraz częściej także mobilnego – którego zabezpieczenie często poważnie różni się od zabezpieczeń stosowanych na firmowych komputerach klasy PC. Jest to jeden z powodów do niepokoju, biorąc w szczególności pod uwagę, że „nowa rzeczywistość” już nie tyle nakłania nas do takich zmian, ale wręcz je wymusza. W takiej sytuacji może okazać się, że podstawowe funkcje zapory i koncentratora VPN, zapewniane przez większość rozwiązań nie są wystarczające i zmuszają zespoły IT do stosowania dodatkowych zabezpieczeń, a co za tym idzie dokładają nowe obowiązki. Warto wtedy rozważyć zastosowanie technologii SD-WAN zapewniającej szeroki zakres zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa, takich jak NGFW, IPS, szyfrowanie, ochrona antywirusowa czy też cloud sandbox. Ich zadaniem jest ułatwianie codziennej pracy IT i zapewnianie wsparcia w zapobieganiu utraty danych, przestojom spowodowanym przez ewentualne naruszenia, czy też po prostu prowadzenie rejestru incydentów bezpieczeństwa wymaganym np. przez rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
Zastanawiasz się, czy Twoje systemy IT są bezpieczne? Skorzystaj z audytu bezpieczeństwa IT

Technical support operator working on computer, tiny people isometric 3D illustration

3. Elastyczne zarządzanie SD-WAN i funkcjonalnościami.

W technologii SD-WAN zarządzanie bezpieczeństwem sieci, kierowanie ruchem, nadawanie uprawnień do konkretnych funkcjonalności, możliwe jest z centralnego panelu dostępnego przez przeglądarkę. Dzisiejsza inteligencja takiego rozwiązania pozwala dodatkowo monitorować poprawność ustawień sugerując administratorowi pewne określone ustawienia. Centralny dashboard ułatwia monitoring i analizę aktywności, jakości i wydajności sieci oraz działania aplikacji i ich użytkowników. Jednym z trendów jest również przekazywanie zarządzania całością lub częścią usługi do dostawcy (operatora lub integratora) posiadającego często dużo większe kompetencje w zakresie administracji takimi środowiskami. Dzięki delegacji uprawnień, nawet przy usłudze zarządzanej przez dostawcę, odbiorca ma pełen dostęp do panelu i może samodzielnie analizować efekty zleconych zmian. Zarządzanie podzielone na role, czy też ośrodki odpowiedzialności, pozwala na prosty podział zadań w oparciu o określone funkcje np.: umożliwia specjaliście SOC zadbać o funkcje bezpieczeństwa i polityki dostępu do aplikacji – dowiedz się o Security Operations Center – inżynierom NOC o usługi sieciowe, a innym osobom o filtry webowe, czy też kontrolę użytkowników pod kątem ilości spędzanego czasu w niepożądanych aplikacjach czy usługach.

Cloud robotics concept vector illustration.

4. SD-WAN optymalizuje korzystanie z chmury.

Organizacje coraz częściej korzystają z usług w chmurze – poznaj Cloud2B Infrastruktura i Chmura dla Biznesu. Dobra wiadomość jest taka, że SD-WAN optymalizuje dostęp do chmury w zdalnym oddziale, eliminując kierowanie całego ruchu przez centrum danych – co oznacza, że pracownicy mogą bezpośrednio korzystać z aplikacji chmurowych niezależnie od lokalizacji, bez obciążania sieci rdzeniowej dodatkowym ruchem do chmury. Co więcej, SD-WAN poprawia wydajność aplikacji chmurowych poprzez nadawanie priorytetów aplikacjom krytycznym dla biznesu i umożliwienie oddziałom bezpośredniej komunikacji z Internetem.

Businessman working at laptop with charts vector illustration.

5. Nowe możliwości – mniejsze obciążenie zespołów IT.

Inicjatywy związane z cyfrową transformacją mogą dodawać kolejne warstwy złożoności do sieci. Skutkiem tego może być konieczność skompletowania większych zespołów lub pozyskania bardziej kompetentnych specjalistów, lub jak to w życiu bywa, wzrost obciążenia zespołów IT o konieczność dodatkowych prac utrzymaniowych w odległych lokalizacjach. SD-WAN wzbogacony o usługi zarządzania dostarczane przez Operatora, może zmniejszyć obciążenie IT poprzez uproszczenie infrastruktury WAN, wykorzystanie łączy szerokopasmowych do odciążenia niekrytycznych aplikacji biznesowych, automatyzację zadań monitorowania i zarządzanie ruchem z pomocą wykwalifikowanych specjalistów NOC. Warto rozważyć wybór rozwiązania SD-WAN, które pozwala również integrować się z infrastrukturą sieci lokalnych (rozwiązania SD-Branch), aby zapewnić bezpieczeństwo i zarządzanie także w tej warstwie sieciowej. Eliminacja rozrostu sieci, zagrożeń bezpieczeństwa i niespójnej wydajności to szereg zalet migracji do pełnego wdrożenia sieci SD-Branch.

W praktyce omawiane wyżej zalety sieci SD-WAN łączą w sobie wiele różnych technologii i kompetencji niezbędnych do ich wykorzystania (specjaliści sieciowi, bezpieczeństwa, it, dev-ops). Pozwalają one na stworzenie zaawansowanych sieci prywatnych z możliwością optymalnego wykorzystania dużo większych przepustowości i elastycznego zarządzania przez wyspecjalizowane grupy dedykowane wybranym aplikacjom i usługom. Odpowiedni wybór dostawcy usługi SD-WAN razem z zapewnieniem wsparcia w jej kompleksowej administracji wydaje się być kluczem do optymalnego wykorzystania przewag konkurencyjnych i pomocy w bieżącej obsłudze IT organizacji.

Nasz zespół inżynierów zbuduje optymalne rozwiązanie SD-WAN dla Twojej firmy.

Zadzwoń na dedykowany numer telefonu, napisz e-mail lub wypełnij poniższy formularz.

Autorzy

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz a nasz zespół jak najszybciej się z Tobą skontaktuje.

    Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu