Infrastruktura i kompetencje IT jako usługa dla biznesu

Wielu osobom firmy telekomunikacyjne kojarzą się z telefonem – stacjonarnym lub mobilnym. Ale współcześnie firmy z tej branży oferują często również dostęp do Internetu i telewizji. W przeszłości bywało, że podejmowały próby sprzedaży prądu, a nawet usług bankowych. Można zatem uznać, że taki “zestaw” z grubsza wyczerpuje portfolio usług dostępnych w takich firmach.

Information and communications technology ict

Od telekomunikacji do rozwiązań ICT

A jednak, niektóre z telekomów podjęły wysiłek dalszego rozwoju zakresu swojej działalności. Idea, która im przyświecała, to wykorzystanie synergii pomiędzy wykwalifikowaną kadrą specjalistów i inżynierów, posiadaną przez firmę infrastrukturą telekomunikacyjną i IT oraz świadczonymi usługami i dzięki temu wygenerowanie dodatkowej “wartości dodanej” dla klientów. W ten sposób nastąpiła transformacja firm telekomunikacyjnych w dostawców usług ICT [Information and Communication Technology]. Dzięki temu okazało się, że takiej firmie można powierzyć zadania utrzymania i zarządzania rozwiązaniami teleinformatycznymi, którymi – z różnych względów np. czasowych, budżetowych – nie mogą się zająć wewnętrzne służby IT klienta.

Przykładem takiej ewolucji jest Grupa 3S, która łączy zasoby operatora telekomunikacyjnego 3S i firmy zarządzającej i rozwijającej klaster ośrodków data center – 3S Data Center. Najważniejszym elementem tej “układanki” są oczywiście specjaliści i inżynierowie, którzy wykorzystując dostępną infrastrukturę projektują i wdrażają rozwiązania ICT.

Przez wiele lat Grupa 3S budowała swoją pozycję na południu Polski, początkowo w centralnej części województwa śląskiego – gdzie nadal znajduje się jej siedziba główna – a następnie w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Obecnie biura regionalne 3S działają również w Warszawie i Gdańsku, a to nie koniec planów rozwojowych.

Kompetencje IT - rozwiążania ICT

Własna infrastruktura światłowodowa to podstawa

W 2019 roku spółki 3S i 3S Data Center zostały włączone do Grupy PLAY. Dało to impuls do dalszego, geograficznego rozwoju infrastruktury światłowodowej związanej bezpośrednio z podłączaniem kolejnych stacji sieci komórkowej tzw. BTSów (Base Transciever Stations). Dzięki rozbudowie sieci możliwe jest podłączanie klientów biznesowych w nowych lokalizacjach i dostarczanie im nowoczesnych rozwiązań ICT. Aktualnie w Warszawie, Grupa 3S dysponuje ponad 290 km własnej sieci, w Łodzi jest to 70 km, a w Trójmieście ponad 170 km. W tych lokalizacjach budowa sieci wystartowała lub nabrała tempa w 2020 roku i nadal budowane są kolejne odcinki. Jednocześnie trwają prace nad rozbudową sieci w Białymstoku i Lublinie. Obecnie, do Grupy 3S należy w sumie 5000 km sieci światłowodowej. W planach jest budowa sieci w kolejnych miastach na terenie całej Polski.

Zobacz mapę sieci 3S

 

Dla Grupy 3S tak szeroka i szybka ekspansja geograficzna jest oczywiście wyzwaniem. Sprawdza się tu jednak wieloletnie doświadczenie i sprawdzone wzorce działania, które udaje się wdrażać w kolejnych lokalizacjach. Jednym z nich jest otwartość na współpracę z lokalnymi firmami budowlanymi. Od początku swojej działalności 3S współpracuje przy budowie i rozbudowie sieci z zewnętrznymi, wyspecjalizowanymi podmiotami. Dzięki takiemu podejściu, nie jest potrzebne tworzenie własnych struktur i służb w terenie.

data center

Klaster data center jako środowisko dla usług chmurowych

Rozbudowa sieci wiąże się także z innymi aktywnościami rozwojowymi. Główną z nich jest budowa kolejnego obiektu data center w Katowicach, obok dwóch już istniejących. Obecnie funkcjonujące obiekty o powierzchni 800 m2 i 1200 m2 zostaną uzupełnione data center o powierzchni ok. 2200 m2. Jednocześnie trwają też prace wykończeniowe w ośrodku data center zlokalizowanym w Bytomiu.

Zobacz mapę klastra 3S Data Center

Dotychczasowe doświadczenie z budowy i eksploatacji kilku data center sprawiają, że nowe obiekty projektowane są tak by były przede wszystkim bardziej efektywne energetycznie. Oznacza to, że udział energii elektrycznej zużywanej przez systemy pomocnicze np. chłodzenie, ma być mniejszy w porównaniu do wybudowanych kilka lat wcześniej obiektów. Co więcej, ma się zwiększać również wykorzystanie energii elektrycznej pozyskiwanej z “zielonych źródeł”. Już teraz ośrodki 3S Data Center wykorzystują energię z własnych instalacji PV. Można przyjąć, że analogicznie do geograficznego rozwoju sieci światłowodowej, rozbudowywany będzie klaster ośrodków data center Grupy 3S.

Rozwój infrastruktury sieciowej i data center pozwala z kolei projektantom systemów i inżynierom tworzyć rozwiązania ICT odpowiadające na specyficzne potrzeby klientów takiej jak np. usługi “chmurowe”.

Dowiedz się więcej o cloud2b i chmurze dla biznesu

Od kilku lat w branży IT nie tylko mówi się, ale i upowszechnia wykorzystanie “chmury”, czyli rozproszonej infrastruktury serwerowej, która udostępnia np. moc obliczeniową, czy przestrzeń do przechowywania danych. W odpowiedzi na to globalni gracze tacy jak Google, Amazon, czy Microsoft udostępnili swoją infrastrukturę, rozproszoną w wielu lokalizacjach w skali świata, do której mogą migrować systemy i dane organizacji jak i indywidualnych użytkowników. Mało kto jednak przewidział, że migracja do “chmury” jak i zarządzanie nią wymaga poszerzenia kompetencji ludzi odpowiedzialnych za te procesy. Okazało się również, że migracja do “chmury” nie jest panaceum na wszelkie problemy i musi być wcześniej przemyślana, poprzedzona odpowiednią analizą, czy i jak powinna być zrealizowana. Co istotne, taka analiza powinna uwzględniać chociażby aktualizację planów awaryjnych. Nie tak dawno branża IT mogła przekonać się jak wygląda to w praktyce, gdy w obiekcie jednego z międzynarodowych dostawców “chmury” wybuchł pożar, rada jaką usłyszeli użytkownicy była taka: “Drodzy Klienci, to czas abyście teraz uruchamiali swoje plany awaryjne na wypadek katastrofy informatycznej”… Dlatego w Grupie 3S, projektanci tworzący rozwiązania dla klientów biorą pod uwagę takie doświadczenia i inne aspekty, nie tylko tak oczywiste jak wydajność rozwiązania, ale również związane z bezpieczeństwem danych. Dzięki, kilku rozproszonym geograficznie, obiektom data center możemy sprostać naprawdę wysokim wymaganiom. Specjaliści Grupy 3S projektują środowiska informatyczne wysokiej dostępności i wydajności. Co więcej, oprócz zaprojektowania i wdrożenia takiego rozwiązania, mogą realizować działania z zakresu monitoringu i zarządzania wskazanym środowiskiem IT dbając o jego poprawne działanie.

replikacja chrona danych komputer monitor security

Zasoby IT muszą być bezpieczne

Kolejnym aspektem, który może być realizowany przez dostawcę usług ICT jest bezpieczeństwo IT. Powszechnie słyszymy o włamaniach komputerowych, hakerach, oprogramowaniu, które szyfruje dyski komputerowe i cyberprzestępcach żądających okupu za odszyfrowanie danych i zaniechanie ich upublicznienia. Czy firmy i instytucje podejmują odpowiednie kroki, by zabezpieczyć się przed takimi niebezpieczeństwami? Czy potrafią to zrobić samodzielnie? Od czego powinny zacząć i w jaki sposób sprawdzać skuteczność podejmowanych działań? Na takie i wiele innych pytań z zakresu bezpieczeństwa IT potrafią odpowiedzieć eksperci z Grupy 3S, a w szczególności z Security Operations Center. SOC to zespół specjalistów zajmujących się audytem sieci i systemów IT, sprawdzaniem procesów wewnętrznych organizacji, które mają wpływ na poziom bezpieczeństwa informatycznego. Efektem analizy są konkretne wskazówki lub rekomendacje wprowadzenia odpowiednich zmian. Statystyki prowadzone przez firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem mówią o tym, że firmom zajmuje średnio ok. 150 dni wykrycie włamania do własnej infrastruktury. Oznacza to, że cyberprzestępcy mają ponad 4 miesiące na penetrację infrastruktury IT, znalezienie wartościowych informacji i wytransferowanie ich na zewnątrz firmy. Cześć firm niestety bagatelizuje takie zagrożenia lub mimo ich świadomości nie jest w stanie przeznaczyć wystarczającego budżetu na podjęcie działań zabezpieczających. W takiej sytuacji warto uzmysłowić sobie, że na jednej szali mamy ryzyko całkowitego paraliżu działalności operacyjnej firmy bez gwarancji, że zostanie ona przywrócona po zakończeniu ataku, a na drugiej możliwość podjęcia działań sprawdzających posiadane zabezpieczenia i wdrażających dodatkowe, w obszarach gdzie zostały wykryte luki.

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz a nasz zespół jak najszybciej się z Tobą skontaktuje.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu