Cloud2B Oracle Private Cloud

Cloud2B Oracle Private Cloud to usługa dedykowana utrzymaniu baz danych Oracle'a, polegająca na udostępnieniu grupy zasobów obliczeniowych w ośrodku 3S Data Center, tworzącym Oracle Private Cloud Klienta, dzięki której Klienci otrzymują dostęp do panelu WWW i w ramach swojego konta mogą zarządzać własnym środowiskiem wirtualnych maszyn.

Rozwiązanie wykorzystuje oprogramowanie Oracle Linux Virtual Manager oraz Veeam Backup & Replication, co umożliwia świadczenie usługi, na poziomie enterprise, dzięki wysokiej wydajności, wysokiej dostępności (HA) oraz wysokiej automatyzacji całego zarządzania platformą.

NIEZAWODNOŚĆ DOSTĘPU DO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH ORACLE

SYNCGUARD jest kompletnym zestawem narzędzi pozwalających na tworzenie i zarządzanie specjalnymi kopiami baz danych – zwanych bazami standby. Bazy te, nieustannie synchronizowane na podstawie danych z głównych baz danych Oracle, gotowe są w każdej chwili do przejęcia funkcjonalności baz produkcyjnych. Sytuacja taka może mieć miejsce albo na skutek awarii głównej bazy danych, albo w wyniku jej planowego wyłączenia. Funkcjonalność ta sprawia, że czas niedostępności bazy danych jest bardzo krótki – na tyle, że cześć użytkowników może nie zorientować się, że takie przełączenia miało miejsce. Ponadto rozwiązanie to zabezpiecza również system bazodanowy przed zaszyfrowaniem lub zniszczeniem plików bazodanowych na systemie operacyjnym, ponieważ nawet, jeżeli pliki te zostaną w jakikolwiek sposób zdyskredytowane, to dane dalej będą dostępne w bazach standby. Bazy tworzące architekturę SYNCGUARD mogą znajdować się w dowolnych lokalizacjach geograficznych, gwarantujących im jedynie niezawodną transmisje danych płynących z głównej bazy produkcyjnej. Takie rozproszenie chroni bazę danych przed skutkami ewentualnych lokalnych kataklizmów typu trzęsienie ziemi, powódź, pożar czy wojna.

BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH W BAZACH ORACLE

CONNECTGUARD jest zaawansowanym rozwiązaniem bazodanowym, które podnosi poziom bezpieczeństwa związany z analizą dostępu do systemów przetwarzających dane. W czasie pracy systemu bazodanowego zaawansowane mechanizmy CONNECTGUARD zbierają dane o typowym zachowaniu aplikacji i użytkowników. Bezpieczne użytkowanie bazy danych jest jedną z najważniejszych spraw, gdyż to właśnie ten aspekt bezpieczeństwa jest problematyczny dla większości doświadczonych administratorów. Dobrze skonfigurowany system bazodanowy, to godziny pracy oraz wysiłek wielu osób. Planowanie i wdrażanie jakichkolwiek nowych poprawek bezpieczeństwa w oprogramowaniu bazy to godziny żmudnych testów oraz zaangażowanie sztabu ludzi odpowiedzialnych za testy. Niestety często zdarza się, iż wdrożenie wysokiego poziomu bezpieczeństwa niesie za sobą spadek wydajność działania całego systemu lub potrzebę rozbudowy obecnej infrastruktury informatycznej o nowe zasoby sprzętowe.

Polecany przez nas mechanizm bezpieczeństwa CONNECTGUARD podnosi kwestie bezpieczeństwa związane z zarządzaniem dostępu do danych. Mając na uwadze skomplikowaną architekturę aplikacji różnych dostawców oprogramowania, poziom weryfikacji bezpieczeństwa wyniesiony został na czoło bazy danych i zaczyna funkcjonować już na etapie samego logowania.

Dzięki kontroli uprawnień danego użytkownika między innymi:
• nazwy konta użytkownika systemu operacyjnego z maszyny, z której nawiązywane jest połączenie,
• nazwy komputera użytkownika bądź serwera,
• nazwy konta bazodanowego,
• czasu, w którym można się zalogować na konto,
• opcjonalnie adresu IP komputera użytkownika bądź serwera

Formularz kontaktowy:

    Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu