Cloud2B Oracle Private Cloud

Cloud2B Oracle Private Cloud to usługa dedykowana utrzymaniu baz danych Oracle'a, polegająca na udostępnieniu grupy zasobów obliczeniowych w ośrodku 3S Data Center, tworzącym Oracle Private Cloud Klienta, dzięki której Klienci otrzymują dostęp do panelu WWW i w ramach swojego konta mogą zarządzać własnym środowiskiem wirtualnych maszyn.

Rozwiązanie wykorzystuje oprogramowanie Oracle Linux Virtual Manager oraz Veeam Backup & Replication, co umożliwia świadczenie usługi, na poziomie enterprise, dzięki wysokiej wydajności, wysokiej dostępności (HA) oraz wysokiej automatyzacji całego zarządzania platformą.

Cloud2B Oracle Private Cloud to:

• środowisko HA o bardzo wysokim SLA=99,95%,
środowisko wirtualne Oracle Private Cloud oparte o Oracle Linux Virtualization Manager
• backup na enterprise’owej macierzy, kreowany przez Klienta wg własnych polityk bezpieczeństwa (parametrów RPO/RTO), realizowany poprzez oprogramowanie RMAN-a oraz Veeam Backup z wykorzystaniem zewnętrznego zasobu dyskowego, dając w rezultacie komplementarny backup w ramach jednego producenta.
• możliwość przypisywania dowolnego typu licencji bazodanowej Oracle do usługi,
• samodzielne uruchamianie wirtualnych maszyn w ramach swojego środowiska i zarządzanie ich cyklem pracy (power on, powewr off, restart),
• samodzielna modyfikacja zasobów przydzielonych wirtualnym maszynom (CPU, RAM, storage, sieć) w ramach wykupionej usługi,
• dostęp Klienta do konsoli wirtualnej maszyny za pomocą przeglądarki www,
dostęp do środowiska z Virtual Data Center (VDC) – (projektowo Public Cloud/ IaaS / kolokacja),
możliwość synchronizowania baz danych Oracle Standard Edition oraz Standard Edition 2, w modelu standby – primary wraz z opcją switchover za pomocą oprogramowania syncGuard
• elastyczny model rozliczeń, umożliwiający zmianę puli zasobów każdego miesiąca,
• administracja środowiskiem do poziomu hypervisora przez 3S – standardowo zarządzanie środowiskiem OPC, systemem operacyjnym, bazami danych jest po stronie Klienta,
możliwość migracji posiadanych baz danych Oracle od usługi Cloud2B Oracle Private Cloud,
możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia inżynierów – zarządzanie maszynami wirtualnymi, systemami operacyjnymi, bazami danych oraz security za dodatkową opłatą,
• gotowe szablony najpopularniejszych systemów operacyjnych – Oracle Linux,
• monitoring oraz wsparcie 24/7/365 całej platformy wirtualnej.

NIEZAWODNOŚĆ DOSTĘPU DO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH ORACLE

SYNCGUARD jest kompletnym zestawem narzędzi pozwalających na tworzenie i zarządzanie specjalnymi kopiami baz danych – zwanych bazami standby. Bazy te, nieustannie synchronizowane na podstawie danych z głównych baz danych Oracle, gotowe są w każdej chwili do przejęcia funkcjonalności baz produkcyjnych. Sytuacja taka może mieć miejsce albo na skutek awarii głównej bazy danych, albo w wyniku jej planowego wyłączenia. Funkcjonalność ta sprawia, że czas niedostępności bazy danych jest bardzo krótki – na tyle, że cześć użytkowników może nie zorientować się, że takie przełączenia miało miejsce. Ponadto rozwiązanie to zabezpiecza również system bazodanowy przed zaszyfrowaniem lub zniszczeniem plików bazodanowych na systemie operacyjnym, ponieważ nawet, jeżeli pliki te zostaną w jakikolwiek sposób zdyskredytowane, to dane dalej będą dostępne w bazach standby. Bazy tworzące architekturę SYNCGUARD mogą znajdować się w dowolnych lokalizacjach geograficznych, gwarantujących im jedynie niezawodną transmisje danych płynących z głównej bazy produkcyjnej. Takie rozproszenie chroni bazę danych przed skutkami ewentualnych lokalnych kataklizmów typu trzęsienie ziemi, powódź, pożar czy wojna.

BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH W BAZACH ORACLE

CONNECTGUARD jest zaawansowanym rozwiązaniem bazodanowym, które podnosi poziom bezpieczeństwa związany z analizą dostępu do systemów przetwarzających dane. W czasie pracy systemu bazodanowego zaawansowane mechanizmy CONNECTGUARD zbierają dane o typowym zachowaniu aplikacji i użytkowników. Bezpieczne użytkowanie bazy danych jest jedną z najważniejszych spraw, gdyż to właśnie ten aspekt bezpieczeństwa jest problematyczny dla większości doświadczonych administratorów. Dobrze skonfigurowany system bazodanowy, to godziny pracy oraz wysiłek wielu osób. Planowanie i wdrażanie jakichkolwiek nowych poprawek bezpieczeństwa w oprogramowaniu bazy to godziny żmudnych testów oraz zaangażowanie sztabu ludzi odpowiedzialnych za testy. Niestety często zdarza się, iż wdrożenie wysokiego poziomu bezpieczeństwa niesie za sobą spadek wydajność działania całego systemu lub potrzebę rozbudowy obecnej infrastruktury informatycznej o nowe zasoby sprzętowe.

Polecany przez nas mechanizm bezpieczeństwa CONNECTGUARD podnosi kwestie bezpieczeństwa związane z zarządzaniem dostępu do danych. Mając na uwadze skomplikowaną architekturę aplikacji różnych dostawców oprogramowania, poziom weryfikacji bezpieczeństwa wyniesiony został na czoło bazy danych i zaczyna funkcjonować już na etapie samego logowania.

Dzięki kontroli uprawnień danego użytkownika między innymi:
• nazwy konta użytkownika systemu operacyjnego z maszyny, z której nawiązywane jest połączenie,
• nazwy komputera użytkownika bądź serwera,
• nazwy konta bazodanowego,
• czasu, w którym można się zalogować na konto,
• opcjonalnie adresu IP komputera użytkownika bądź serwera

Formularz kontaktowy:

    Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu