October 19 2019 roku | 

3S Fibertech Sp. z o.o. będzie oddziałem 3S

3S Fibertech Sp. z o.o. będzie oddziałem 3S

Należący do Grupy 3S podmiot 3S Fibertech Sp. z o.o. stanie się od stycznia 2020 roku biurem regionalnym 3S S.A.

3S Fibertech, wcześniej występujący pod nazwą Fibertech Networks, dołączył kapitałowo do Grupy 3S w 2016 roku. Od tego czasu stopniowo postępuje integracja spółki z centralą grupy. 30 września 2019 roku zarządy wspólnie postanowiły o dalszym kontynuowaniu działalności 3S Fibertech Sp. z o.o. w formie krakowskiego oddziału 3S S.A.

Działalność biznesowa oddziału w stolicy Małopolski będzie tożsama z aktywnościami obecnie prowadzonymi przez spółkę 3S Fibertech. Połączenie spółek wynika z realizacji strategii działania polegającej na konsolidacji podmiotów zależnych w Grupie 3S, w celu uspójnienia procesów biznesowych, optymalizacji modelu zarządzania i stworzenia silnej bazy do dalszego rozwoju geograficznego.

Klienci, dostawcy oraz inni partnerzy biznesowi 3S Fibertech Sp. z o.o. zostaną poinformowani o zmianach osobną korespondencją.

Ogłoszenie o planowanym połączeniu wraz z treścią Planu Połączenia znajduje się tutaj.

udostępnij

This site uses cookies to improve your customer experience with us.

Find out more