2 stycznia 2014 roku | 

Od dziś jesteśmy 3S S.A.

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym, 2 stycznia 2014, doszło do rejestracji połączenia spółek TKP S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka przejmująca) i 3S Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach  (Spółka przejmowana). Dziś także zmieniliśmy nazwę na 3S S.A. oraz siedzibę Spółki.

Połączenie odbyło się poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (3S Sp. z o.o.) na Spółkę Przejmującą (TKP S.A.).

Nowe dane Spółki to:

Nazwa: 3S S.A.
Siedziba: Katowice, 40-568, ul. Ligocka 103 budynek 8
Kapitał zakładowy: 1 429.446,00 zł opłacony w całości
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000095232
NIP: 969 12 97 176
REGON: 277704261

udostępnij

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu