skalkuluj
ofertę

Alfa Elektro

Sieć Alfa Elektro w sieci 3S

 

Alfa Elektro jest liderem wśród dystrybutorów wyposażenia elektrycznego dla profesjonalistów (B2B). Spółka posiada ponad 90 hurtowni w całej Polsce oraz 2 magazyny centralne (w Chorzowie i Lubiczu k/Torunia). W firmie pracuje ponad 500 osób. Alfa Elektro działa na rynku od 25 lat i należy do francuskiej Grupy Sonepar.

W 2011 roku postanowiono o konieczności zmian w obszarze IT sieci hurtowni Alfa Elektro. Celem zmian było zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz poprawa działania sieci informatycznej i systemów IT. Po analizie potrzeb i kosztów zdecydowano, że przebudowa własnej serwerowni byłaby ekonomicznie nieopłacalna. Co więcej, dostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb wymagałoby znacznych nakładów finansowych, a właściwe zarządzanie nią – dodatkowych kompetencji. Zdecydowano się zatem na współpracę w ramach outsourcingu – zasoby serwerowe należało przenieść do zewnętrznego centrum danych, potrzebną moc obliczeniową wynajmować (cloud computing), a infrastrukturę sieciową wymienić tam, gdzie jest to konieczne.

Jedynym dostawcą Alfy Elektro została Grupa 3S, dysponując wszystkimi kompetencjami oraz własną siecią światłowodową i data center zlokalizowanym w Katowicach.
3S zbudował dla Alfy Elektro kluczowe połączenia światłowodowe, w tym do głównego magazynu w Chorzowie. Istniejący sprzęt serwerowy został umieszczony w 3S Data Center, a potrzebne zasoby firma wydzierżawiła od operatora w ramach usługi.

 

 

Kluczową kwestią dla Alfa Elektro przy wyborze partnera biznesowego były zarówno możliwości w zakresie świadczenia usług przetwarzania danych (cloud computing), jak i usług sieciowych na odpowiednio wysokim poziomie. Kompetencje inżynierskie oraz wsparcie techniczne, jakie oferowały firmy w tym zakresie na rynku polskim miały decydujące znaczenie. Skupiliśmy się zatem na poszukiwaniu partnera, który był w stanie połączyć obie części i odpowiadać za nie całościowo. Współpraca z firmą 3S, która posiada zarówno wiedzę, jak i możliwości w obydwu obszarach okazała się dla nas idealnym rozwiązaniem” – Radosław Kamiński, Dyrektor IT