icon
Skalkuluj ofertę
icon
Sprawdź dostępność
icon
Graj 3S Liga
icon
Zdobywaj wiedzę na Meet IT

Regulamin

Regulamin 3S Ligi Tenisa Stołowego

 

IDEA

Celem 3S Ligi Tenisa Stołowego jest popularyzacja tenisa stołowego, współzawodnictwa, podnoszenia poziomu sportowego oraz skupienie w drużynowym systemie rozgrywek miłośników tej dyscypliny (amatorów) z Regionu Śląsko-Zagłębiowskiego.

 

ORGANIZATORZY

Organizatorami 3S Ligi Tenisa Stołowego są:

UCZESTNICY

Uczestnikami 3S Ligi mogą być osoby nie będące czynnymi zawodnikami tenisa stołowego (III liga i powyżej) oraz nie uprawiające wcześniej tenisa stołowego na poziomie zawodnika III ligi i powyżej (za wyjątkiem byłych zawodników o statusie Weterana). W razie sytuacji spornych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niedopuszczenia zawodnika lub drużyny do rozgrywek. Dany zawodnik ma prawo do gry tylko w jednej drużynie.
3S Liga jest ligą amatorską, w której niedpouszcza się wynagradzania zawodników za grę w poszczególnych drużynach.

 

MIEJSCE

Rywalizacja w ramach 3S Ligi Tenisa Stołowego przebiegać będzie w hali sportowej TTS Polonia Bytom w Bytomiu-Miechowicach przy ulicy Nickla 143a. 

 

ZASADY

3S Liga Tenisa Stołowego to system rozgrywek drużynowych trwający 4 miesiące, od marca do czerwca (edycja wiosenna) i od września do grudnia (edycja jesienna). Spotkania 3S Ligi TS odbywać będą się w cyklu dwutygodniowym, w soboty lub niedziele w godzinach 10:00-14:00. Dokładny terminarz zostanie opublikowany na stronie internetowej www.liga.3s.pl najpóźniej po zakończeniu zapisów do Ligi.
Po zakończeniu cyklu spotkań ligowych, osiem najlepszych drużyn rozegra turniej finałowy, który wyłoni zwycięzcę 3S Ligi Tenisa Stołowego; regulamin turnieju finałowego zostanie przekazany drużynom bezpośrednio przed zawodami.

 

PRZEPISY

Rozgrywki 3S Ligi Tenisa Stołowego prowadzone będą w oparciu o aktualne przepisy i regulaminy Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Wyjątek stanowi dopuszczenie do gry rakietek dostępnych w ogólnej sprzedaży, bez oznakowania ITTF, ale z zachowaniem wymaganych kolorów okładzin, tj. czarnym i czerwonym. Nie dopuszcza się rakietek z dwoma okładzinami w tym samym kolorze.

 

SYSTEM ROZGRYWEK

Rozgrywki prowadzone będą w systemie drużynowym, każda drużyna składa się z 3 graczy (+1 lub 2 rezerwowy).
Mecz ligowy może zakończyć się wynikiem 4-0, 3-1 lub 2-2 dla jednej z drużyn. Gry rozgrywane będą wg poniższego schematu:

Losowanie drużyny (A/X) i rozpisanie zawodników (1,2,3) następuje bezpośrednio przed meczem w obecności sędziego zawodów. Za rozpisanie zawodników odpowiada kapitan drużyny i nie może ono zostać zmienione w trakcie trwania meczu.

 

KLASYFIKACJA

O kolejności miejsc w tabeli decyduje suma punktów:

O kolejności drużyn decydować będzie tabela uwzględniająca kolejno: punkty, małe sety, piłeczki. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy dwie drużyny będą posiadać identyczny bilans, o kolejności zadecydują bezpośrednie mecze.

 

TURNIEJ INDYWIDUALNY

W razie zainteresowania zawodników i w miarę możliwości organizacyjnych, Organizatorzy mogą zorganizować Turniej Indywidualny. W Turnieju Indywidualnym mogą wziąć udział wszyscy zawodnicy biorący udział w bieżącej edycji 3S Ligi Tenisa Stołowego.

 

WPISOWE

3SLiga Tenisa Stołowego jest w całości finansowana przez Organizatorów i Sponsorów.

 

INNE POSTANOWIENIA

 

Terminarz rozgrywek zostanie opublikowany po zakończeniu zapisów do bieżącej edycji 3S Ligi.