icon
Skalkuluj ofertę
icon
Sprawdź dostępność
icon
Graj 3S Liga
icon
Zdobywaj wiedzę na Meet IT

3S Cloud Disaster Recovery (via Veeam Cloud Replica)

3S Cloud Disaster Recovery to usługa zaprojektowana w oparciu o funkcjonalność Veeam Cloud Connect.

3S Cloud Disaster Recovery to usługa zapasowego centrum danych w polskim Klastrze 3S Data Center. Nasza usługa jest dostosowana do konkretnych wymagań biznesowych. Zapewniamy prosty i szybki sposób na zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury IT, a samo wdrożenie nie wymaga przestojów systemów produkcyjnych.

Rozwiązanie Disaster Recovery as a Service (DRaaS) może być testowane wg ustalonego harmonogramu w regularnych odstępach czasu, także w trakcie godzin pracy, bez przerw w działalności środowiska produkcyjnego. Możliwe są 2 podstawowe tryby usługi:

Usługa nie ma ograniczeń w postaci odległości lokalizacji klienta od chmury 3S, ponieważ jedyny wymóg do uruchomienia usługi to dostęp do Internetu w lokalizacji klienta. Rozwiązanie pozwala na redukcję kosztów operacyjnych oraz kosztów wsparcia środowisk disaster recovery (porównując tradycyjne rozwiązania, które działają np. na poziomie replikacji macierzowej). 

Do korzystania z usługi niezbędne jest posiadanie jednego z pakietów Veeam, począwszy od wersji:

Funkcjonalność Veeam Cloud Connect dostępna jest bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat i uzyskiwania dodatkowej licencji. 

Bezpieczeństwo transferowanych danych zapewnione jest przez szyfrowaną transmisję z wykorzystaniem technologii: SSL/TLS, AES-256 oraz zmiennych kluczy.

Zapewniamy bezpieczne środowisko klasy enterprise dla serwerów wirtualnych bez potrzeby wdrażania odrębnej, złożonej infrastruktury i ponoszenia związanych z nią kosztów. Usługa i środowisko zapasowe monitorowane jest 24h/365 dni przez zespół NOC (Network Operations Center). Oferujemy wsparcie doświadczonych, certyfikowanych inżynierów (m.in. oprogramowania VEEAM), co gwarantuje jakość oferowanego wsparcia.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

Materiały firmy Veeam: