skalkuluj
ofertę

Grupa 3S w liczbach

3500 km

własnej sieci światłowodowej

Kabel światłowodowy

4000 m2

powierzchni w 6 obiektach data center

Siedziba 3s Data center

Serwerownia 3s

2000

Klientów biznesowych

Ludzie

15 lat

na rynku

30

nagród branżowych
i biznesowych

Nagrody

99,999%

SLA dla energii

Routery

Inżynier dyżurny

24/7/365

stały nadzór

włókna światłowodowe

250

pracowników Grupy 3S