icon
Skalkuluj ofertę
icon
Obserwuj nas na LinkedIn
icon
Obserwuj nas na Facebook
icon
Zagraj w 3S Liga

3S Data Center SA - Klauzula informacyjna social media

Klauzula informacyjna dla użytkowników mediów społecznościowych

Na podstawie nowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, które obowiązują od 25 maja 2018r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119, s.1) dalej RODO, pragniemy Pana/Panią poinformować co robimy z danymi, które zbieramy, do czego służą nam dane oraz jakie przysługują prawa w związku z ich przetwarzaniem.

 

Administratorem Pana/Pani danych jest: 3S DATA CENTER S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Gospodarcza 12, 40-432 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000364798, NIP: 9542704989, REGON: 241656774, zwana dalej Administratorem.

 

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych, ponieważ w jego przypadku taki obowiązek nie występuje. Administrator chętnie odpowie na wszystkie Pani/ Pana pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych.

Z Administratorem danych osobowych możesz się Pani/ Pan kontaktować bezpośrednio pod adresem poczty elektronicznej:   dpo@3s.pl

 

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

 

Przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych odbędzie się w następujących celach:

a)      prowadzenie fanpage pod nazwą IT.MEET na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Ltd. (art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

b)      prowadzenie konta na portalu Linkedin na warunkach oraz na zasadach określonych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company (art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

c)      prowadzenie fanpage pod nazwą 3s_cloud2b na portalu Instagram na warunkach określonych przez Facebook Ireland Ltd. (art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

d)     marketingowym polegającym na informowaniu o naszej aktywności, naszych usługach, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej za pomocą postów, które umieszczamy na naszych fanpagach, kontach, stronie www, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników, a także komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności ww. portali (art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

e)      ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f)       analiza funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z mediów społecznościowych, strony www (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

W zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane będą zbierane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. otrzymywanie newslettera zawierającego informacje dotyczące Grupy 3S

 

3S Data Center S.A. jako administrator przetwarza następujące dane osobowe:

a)      Nazwisko i imię lub/i pseudonim w zakresie opublikowanym przez Panią/Pana na Pani/Pana własnym profilu w portalu społecznościowym,

b)      Inne dane opublikowane przez Panią/Pana w portalu społecznościowym,

 

 

Pani/Pan ma prawo do:

 

a)      dostępu do swoich danych osobowych oraz ich kopii, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

b)      sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji. W tym celu musi Pani/Pan podać nam powód (szczególną sytuację), przez który musimy zaprzestać przetwarzania danych. Zaprzestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, jeśli nie wykażemy, że nasze podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec Pani/Pana praw, lub jeśli są one nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

c)      przenoszenia swoich danych osobowych, jeśli będzie to możliwe w konkretnych okolicznościach. Prawo to może być zrealizowane poprzez otrzymanie od nas, na Pani/Pana żądanie, danych osobowych w formatach, które będą możliwe do odczytu maszynowego, może Pani/Pan zwrócić się do nas również o to abyśmy dane te przekazali do innego administratora danych,

d)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

e)      wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Pani/Pana danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez adres poczty elektronicznej

Po potwierdzeniu Pani/Pana tożsamości przystąpimy do obsługi praw, żądań oraz zapytań.

 

 

Podmioty, którym możemy udostępniać dane osobowe.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)      organy ścigania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

b)      dla wewnętrznych celów dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom z Grupy 3S tj. 3S S.A. i 3S Fibertech sp. z o.o. np. obsługa i utrzymanie fanpage’a

c)      właścicielowi portalu społecznościowego Facebook Ireland Ltd. na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

d)     właścicielowi portalu społecznościowego LinkedIn Ireland Unlimited Company na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez LinkedIn dostępnych pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

 

 

 

Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu.

 

 

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy - kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych. W przypadku gdy pojawi się taka potrzeba, możemy to zrobić zapewniając odpowiedni poziom ochrony i stosując odpowiednie przepisy prawa.

 

Czas przetwarzania danych.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, będą przetwarzane przez cały czas istnienia tego interesu lub jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. W szczególnym przypadku postępowania reklamacyjnego przez okres niezbędny do zamknięcia tego postępowania.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 

 

Informacja o dobrowolności przekazania danych.

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na zasadzie dobrowolności ich podania (np. zamieszczenia Pani/Pana danych na profilu społecznościowym, korespondowania z nami przy pomocy mediów społecznościowych, pozostawiania komentarzy pod naszymi postami)

Ważne: strona wykorzystuje piliki cookies.+

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Dane osobowe.

Zamknij