icon
Skalkuluj ofertę
icon
Sprawdź dostępność
icon
Graj 3S Liga
icon
Zdobywaj wiedzę na Meet IT

Aktualności

Powrót do listy

27 listopada 2014

Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Śląskim

Uniwersytet Śląski i  3S S.A., podpisały 27 listopada 2014 porozumienie o współpracy. Spotkanie władz uczelni oraz zarządu spółki odbyło się w rektoracie. Postanowienia porozumienia wchodzą w życie z chwilą podpisania, a ich beneficjentami są przede wszystkim studenci i kadra naukowa. 

Porozumienie zostało podpisane przez prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, prorektora ds nauki i współpracy z gospodarką oraz przez Wojciecha Apla, prezesa 3S i Piotra Pawłowskiego, członka zarządu ds handlowych w 3S.
W spotkaniu ponadto wzięli udział przedstawiciele kadry wydziałów UŚ:

prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna – Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii
prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel – Dyrektor Instytutu Informatyki
dr hab. Przemysław Koprowski – Kierownik Zakładu Algebry i Teorii Liczb
dr inż. Jarosław Zyguła - Zakład Systemów Komputerowych
Dariusz Laska – Dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką
Dorian Zakrzewski – Biuro Współpracy z Gospodarką

Na mocy porozumienia, 3S i Uniwersytet Śląski będą realizować wspólnie projekty badawczo – rozwojowe, a także animować sieć współpracy, mającą na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu stron. Najwięcej mają jednak skorzystać studenci, których projekty będzie wspierać 3S. Porozumienie zawiera ponadto zapis o promowaniu postaw przedsiębiorczości w środowisku akademickim Uczelni, a także o konsultowaniu programów kształcenia. 

Kontynuowana będzie również współpraca z Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego w zakresie organizacji praktyk studenckich, a także z organizacjami studenckimi, działającymi pod patronatem UŚ. Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony, a jego zakres może zostać rozszerzony.


Zobacz również:

Play nowym inwestorem w Grupie 3S

26 czerwca 2019

Czytaj więcej

Obecność 3S podczas konferencji KTS

19 czerwca 2019

Czytaj więcej

3S Data Center S.A. z tytułem Najbardziej aktywnego Partnera roku w ramach programu Veeam Cloud & Service Provider

20 marca 2019

Czytaj więcej