Audyt bezpieczeństwa IT

Kompleksowa ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz danych organizacji poprzez sprawdzenie stosowanych zabezpieczeń, procedur i polityk.

Celem audytu jest analiza poziomu bezpieczeństwa IT, przegląd procedur bezpieczeństwa IT oraz inwentaryzacja zasobów sieci. Pozwala to wskazać luki w systemach, wykryć potencjalne zagrożenia oraz przygotować plan działania na wypadek sytuacji kryzysowej.

Audyty bezpieczeństwa IT to usługa polegająca na określeniu dokładnego stanu zabezpieczeń infrastruktury sieciowej lub serwerów, wskazanego systemu informatycznego oraz określeniu przestrzegania polityk bezpieczeństwa IT firmy oraz procedur dotyczących zasobów ICT. Zakres audytu może obejmować fragment infrastruktury z możliwością poszerzenia o większy obszar lub może być skoncentrowany na wybranym elemencie po stwierdzeniu nieprawidłowości stanu bezpieczeństwa IT. Audyty bezpieczeństwa IT wykonywane są przez wyspecjalizowane zespoły inżynierów działające jako odrębne komórki lub będące częścią zespołu Security Operations Center (SOC) odpowiedzialnego za zapewnienie ciągłego monitoringu bezpieczeństwa ICT. Wynikiem audytu bezpieczeństwa IT jest szczegółowy raport przedstawiający badany obszar wraz z wykrytymi nieprawidłowościami oraz ich wagę, znaczenie.

Systemy informatyczne i sieć wymagają stałego monitorowania i powinny podlegać okresowemu badania stanu bezpieczeństwa IT. Możliwości technologiczne ulegają nieustannej zmianie, a wraz z nimi sposoby na przełamywanie kolejnych zabezpieczeń. Audyt ma za zadanie to przeanalizować i ocenić jak systemy IT są zabezpieczone i czy ochrona spełnia swoje funkcje.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów, przygotowaliśmy własną usługę, w której łączymy sprawdzoną technologię wiodącego dostawcy platformy do testów bezpieczeństwa IT oraz nasze własne kompetencje, dzięki którym możemy zaoferować kompleksową ofertę audytu bezpieczeństwa IT oraz analizy wykrytych podatności na monitorowany system IT.

Audyt wzbogacony jest o skan podatności wykonywany przy pomocy platformy Tenable Nessus. Platforma dzięki bogatej i stale aktualizowanej bibliotece oraz wsparciu ekspertów z centrum badawczego, zapewnia największą na rynku skuteczność działania, stanowiąc jednocześnie standard szybkości i precyzji w skanowaniu podatności. Wybrane rozwiązanie jest skalowalne i działa skutecznie zarówno w mniejszych organizacjach, jak i w dużych korporacjach.

 • BEZPIECZEŃSTWO IT

Zmniejsza liczbę potencjalnych ataków oraz zapobiega ryzykom identyfikując podatności.

 • WSZECHSTRONNOŚĆ

Dostarcza rzetelną i obiektywną informację na temat aktualnego stanu bezpieczeństwa badanego środowiska informatycznego dzięki najbogatszej bazie podatności.

 • KOMEPTENCJE

Audyt i raport podatności wykonywany przez wykwalifikowana kadrę inżynierską Grupy 3S.

 • OSZCZĘDNOŚĆ

Kompletne rozwiązanie stanowiące gotowy zestaw zaleceń dotyczących eliminacji zagrożeń. Usługa jednorazowa lub cykliczna.

Etapy przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa IT:

Etapy przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa IT:

Audyt zawiera:

 • weryfikację dostarczonej dokumentacji, schematów sieci oraz ocenę zastanych polityk oraz procedur bezpieczeństwa IT,
 • opis wykonanych czynności wraz z zaleceniami poprawy bezpieczeństwa systemów IT,
 • raporty skanów podatności razem z oceną ryzyka dla znalezionych zagrożeń oraz określone zalecenia pozwalające na ich eliminację lub minimalizacje ryzyka.

Audyt w wersji rozszerzonej zawiera dodatkowo:

 • spotkanie z klientem po przeprowadzonym audycie,
 • szczegółowe omówienie wykonanych czynności i zaleceń dotyczących problemów,
 • wycenę i wdrożenie zaleceń poaudytowych – w postaci usług 3S Data Center.

Audyt NIE ZAWIERA:

 • testów penetracyjnych systemów operacyjnych,
 • testów penetracyjnych webaplikacji,
 • sprawdzenia legalności oprogramowania,
 • ataków socjotechnicznych,
 • ataków w celu sprawdzenia fizycznego dostępu do firmy oraz pomieszczeń wrażliwych.
Masz pytania? Napisz do nas

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu