Ochrona Anty-DDoS

Czym jest atak DDOS?

Atak DDoS zwany inaczej atakiem wolumetrycznym jest trudnym do przewidzenia działaniem, które ma na celu zablokowanie serwisu internetowego, zablokowanie działania całej firmy lub jest elementem większej ilości działań zmierzających do utrudnienia pracy. O tyle o ile ataków DDoS nie jesteśmy w stanie przewidzieć, o tyle możemy się przed nimi skutecznie chronić.

Ochrona taka powinna być zapewniona przede wszystkim firmom posiadającym serwisy internetowe – zablokowanie dostępu do takiego serwisu powoduje zazwyczaj duże straty finansowe oraz utratę reputacji firmy.

Zaawansowane narzędzia chroniące przed atakami DDoS ofertowane przez operatorów często pozwalają na odseparowanie ruchu fałszywego od tego prawdziwego, potrzebnego do normalnego działania firmy. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma działa bez przeszkód, nawet podczas trwającego ataku DDoS. Dodatkowe wsparcie oferuje zespół inżynierów czuwający nad poprawnym działaniem sieci szkieletowych oraz klienckich.

Jak się chronić przed atakami DDOS?

System ochrony anty DDoS

Usługa Ochrona anty DDoS [Distributed Denial of Service] zabezpiecza organizację przed atakami wolumetrycznymi i zapewnia nieprzerwany dostęp klientów i użytkowników wewnętrznych do udostępnionych zasobów takich jak strony www, aplikacje, bazy danych i urządzenia sieciowe.

Ochrona anty DDoS wykorzystuje klaster serwerów klasy Enterprise, dedykowany do detekcji i filtrowania ataków wolumetrycznych i zabezpiecza całą adresację klienta rozgłaszaną na łączu.

W ramach usługi analizowany jest ruch sieciowy, monitorowany poziom wykorzystania łącza oraz prowadzona detekcja anomalii sieciowych. Zebrane informacje pozwalają wykryć, zidentyfikować incydenty i odpowiednio na nie zareagować.

Działanie ochrony anty DDoS może być wyzwalane na 2 sposoby:

  • Automitygacja

    wykryte wydarzenia o wysokim poziomie zagrożenia wywołują automatycznie stosowne działania zmierzające do przekierowania ruchu sieciowego do systemu filtrowania. Poprawny ruch sieciowy zostaje utrzymany, a do upoważnionych osób wysyłane są powiadomienia email.

  • Mitygacja na żądanie

    wykrycie sztucznego, niepożądanego ruchu sieciowego powoduje wysłanie powiadomienia email do upoważnionych osób. Aktywacja mitygacji ruchu sieciowego następuje na żądanie, pośrednio poprzez powiadomienie przez upoważnione osoby służb 3S lub bezpośrednio przez panel administracyjny usługi.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu