Sieci WAN i  E-LAN

Usługi WAN [IP VPN] i E-LAN [VPLS] pozwalają połączyć wiele lokalnych sieci w jedną, spójną infrastrukturę wykorzystującą technologię MPLS i urządzenia uznanych dostawców, m.in.: Cisco, Juniper, Fortigate. 

Sieci WAN i E-LAN są szczególnie dedykowane dla rozproszonych geograficznie organizacji. Zapewniają szybką i niezawodną komunikację oraz możliwość centralnego zarządzania infrastrukturą IT i wdrożenia wspólnej polityki bezpieczeństwa danych. Możliwe jest uruchomienie zdalnego dostępu dla oddziałów i pojedynczych użytkowników, także z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. 

Sieć może być zarządzana w całości przez inżynierów 3S lub samodzielnie przez dział IT organizacji. 

Niezależnie od wybranego sposobu zarządzania, możliwe jest definiowanie reguł ruchu w sieci, nadawanie priorytetów i nadzór nad działaniem krytycznych aplikacji i usług.
 

Połączenia WAN 

Połączenia WAN realizowane są w oparciu o własną infrastrukturę światłowodową 3S oraz sieci wiodących krajowych operatorów: Play, Netia, Orange, T-Mobile, Polkomtel.  

Nadzór nad poprawnością działania sieci prowadzi Network Operations Center [NOC] w trybie 24/7, a gwarantowane umową SLA wynosi 99,50 – 99,99%. W usługach wykorzystywane są mechanizmy Quality of Service i Class of Service dla wskazanych klas ruchu lub aplikacji

Dodatkowo, jako węzeł sieci, centralny punkt zasobów serwerowych, firmowy firewall lub zapasow centrum danych (DRC) może zostać wykorzystany jeden z ośrodków klastra 3S Data Center. 

Umożliwi to udostępnianie infrastruktury serwerowej w prosty i bezpieczny sposób uprawnionym użytkownikom bez narażania centrali i oddziałów na utratę łączności z kluczowymi zasobami IT.  

Usługa ułatwia także integrację sieci telefonicznej organizacji zapewniając bezpłatne połączenia wewnątrzfirmowe. 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu