Dokumenty, regulaminy i cenniki

Wybierz kategorię

Cenniki i taryfy

Cennik opłat pobieranych przez P4 przy uzgodnieniach dokumentacji

Wniosek o wykonanie usługi

Cennik prac dot. wykonania usługi

Zawiadomienie o połączeniu 3S SA i P4 sp. z o.o.

Zawiadomienie o połączeniu 3S SA i P4 sp. z o.o.

Archiwum

Regulamin świadczenia usług 3S Cloud v2.0 [01.12.2016] obowiązujący do 30.11.2022

Regulamin świadczenia usług sporządzania kopii bezpieczeństwa danych obowiązujący do 30.11.2022

Regulamin świadczenia usług 3S Security obowiązujący do 30.11.2022

Regulamin serwisu Panelklienta.3s.pl - obowiązujący do 30.11.2022

Panel Klienta i E-Faktury obowiązujące do 30.11.2022

Cennik 3S taryfa 2019 obowiązujący do dnia 30.11.2022

Cennik 3S taryfa płaska obowiązujący do dnia 30.11.2022

Cennik 3S telefonia płaska obowiązujący do dnia 30.11.2022

Cennik opłat pobieranych przez 3S S.A. przy uzgodnieniach dokumentacji obowiązujący do 30.11.2022

Regulamin świadczenia usług sieci rozległych z dnia 01.04.2020r. obowiązujący do 30.11.2022

Ogólny regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 3S S.A. dla Przedsiębiorców obowiązujący do 30.11.2022

Procedura przyjmowania wniosków o przeniesienie numeracji telefonicznej w 3S i 3S Fibertech

Regulamin SMS System obowiązujący do 30.11.2022

SMS System Regulamin obowiązujący od 01.11.2020

Ogólny regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 3S Fibertech S.A.

Ogólny regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 3S S.A.

Ogólny regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez 3S S.A. z dnia 21 grudnia 2020

Regulamin SMS System z dnia 2019_05_26_

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu